Let op de huidige Corona regels!

Skip to main content

AGB & Disclaimer

Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via het contactformulier!

Algemene voorwaarden

voor boekingen in onze online winkel en de cursussen

§1 Cursusprijzen

De cursusprijzen zijn geldig volgens de prijslijst van het lopende seizoen, eerdere prijslijsten zijn niet meer geldig. Voor boekingen ter plaatse moet het cursusgeld voor aanvang van de cursus worden betaald. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

§1.1 Terugbetaling in geval van ziekte

Terugbetaling op vertoon van een medische verklaring: In geval van ziekte tot 24 uur voor aanvang van de cursus vergoeden wij 100% van het cursusgeld, daarna vindt geen terugbetaling meer plaats.

§1.2 Vermindering wegens gering aantal deelnemers

Voor 4 personen: 2 uur cursusduur Voor 3 personen: 1,5 uur cursusduur Voor 2 personen: 1 uur cursusduur Voor 1 persoon: 45 minuten cursusduur

§2 Online winkel reserveringen

Alle boekingen via onze online shop zijn pas geldig na ontvangst van betaling. Betalingen zijn momenteel alleen mogelijk via PayPal (credit card en automatische incasso via de betalingsprovider PayPal zijn ook mogelijk).

Boekingen voor cursussen worden pas bevestigd na ontvangst van de betaling. De Skischool Winterberg behoudt zich het recht voor om boekingen of cursussen te annuleren of te schrappen.

§3 Weersomstandigheden

Afgelastingen van de cursus wegens weersomstandigheden (overmacht) worden niet terugbetaald. Indien een skiles wordt afgelast wegens gebrek aan sneeuw, ontvangt de cursist een waardebon. Contante betaling van het cursusgeld is niet mogelijk. Indien de skiles plaatsvindt bij slecht weer, zal er geen restitutie plaatsvinden.

§4 Annulering/ziekte

Annulering is niet mogelijk (uitzondering met een medische verklaring - zie §1.1).

§5 Skicursus

De cursus duurt ongeveer 2,5 uur. Wijzigingen voorbehouden.

Cursusvermindering voor minder dan 5 deelnemers (zie §1.2)

Er kan geen garantie worden gegeven voor steeds dezelfde skileraar.

§5.1 Verlaten van de skibaan

Indien een deelnemer de skicursus verlaat, moet hij/zij zich afmelden bij de skileraar. In het geval van kinderen moet de intrekking worden gedaan door een ouder of voogd.

§5.2 Uitsluiting van de skicursus

Bij ongepast gedrag van een deelnemer behoudt skischool Winterberg zich het recht voor de deelnemer van de cursus te verwijderen. Een terugbetaling is in dit geval uitgesloten.

§5.3 Cursist

De cursist moet minstens 5 jaar oud zijn (skicursus), in de snowboardcursus minstens 7 jaar. Een goede lichamelijke conditie is ook een eerste vereiste.

§5.4 Cursusannulering

De skischool Winterberg heeft het recht om skilessen te annuleren. In dit geval zal een terugbetaling plaatsvinden. Dit geldt niet voor afgelastingen wegens gebrek aan sneeuw (zie §3 Weer).

§5.5 Prestatie klasse

Indien een voorstellingsles verkeerd wordt geboekt, is er geen garantie op een andere plaats. De skischool heeft het recht de cursus te annuleren zonder terugbetaling.

§5.6 Overboeking

In geval van overboeking of afwezigheid van een skileraar behoudt de skischool Winterberg zich het recht voor de lessen uit te stellen of te annuleren.

§6 Privécursus

Voor privécursussen zijn ook §5.1, §5.2 en §5.4 van toepassing.

§7 Aansprakelijkheid

De skischool Winterberg is niet aansprakelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de skiles. Elke cursist dient zelf voor zijn/haar verzekering te zorgen. Er is geen verzekeringsdekking via de skischool Winterberg. Evenzo zijn wij niet aansprakelijk voor gebeurtenissen in geval van het eerder verlaten van een skicursus.

§8 Veiligheid

De cursist is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal. De skischool Winterberg behoudt zich het recht voor, cursisten van de cursus uit te sluiten, indien zij verkeerd of ondeugdelijk materiaal bij zich hebben.

Helmen zijn verplicht voor kinderen. Volwassenen wordt aangeraden een skihelm te dragen.

§9 Lestijd

De lestijden zijn zoals besproken/beschreven op het moment van de boeking (cursussen gewoonlijk: 10.00 - 12.30 uur of 13.00 - 15.30 uur | privécursussen op afspraak). De Skischool Winterberg is niet aansprakelijk voor afgelaste lessen ten gevolge van bijv. verkeers-, weg- en weersomstandigheden, files, ongevallen, etc. Een terugbetaling is uitgesloten.

§9 Liftkosten & skihuur

De liftkosten zijn voor rekening van de cursist. De cursist is ook verantwoordelijk voor de complete uitrusting.

§10 Cursus ticket

Deelname aan een cursus is niet mogelijk zonder een cursusticket (behalve beginnerscursussen - 1e dag).

§11 Corona (Covid-19)

De huidige Covid-19 voorschriften van de deelstaat NRW zijn altijd van toepassing. Wij hebben de belangrijkste punten hier samengevat.

§12 Scheidbaarheidclausule

Indien algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk geen deel zijn gaan uitmaken van het contract of ongeldig zijn, blijft de rest van het contract geldig.

 

Disclaimer

Disclaimer en voorwaarden voor onze homepage

1. inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglists en alle andere vormen van databanken, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen, zullen worden gestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet.

 

 

Fouten, wijzigingen en tikfouten uitgezonderd.

Bevoegde rechtbank is D-59964 Medebach.

Status: 01.11.2021

 

1
Hallo. Leuk dat u ons bezoekt op onze website! Heeft u vragen over ons of onze diensten? Klik dan gewoon op het icoontje links onderaan en schrijf ons! Ons team zal u graag helpen.